Et udpluk af foreningens byggeregler

  • Det samlede bebyggede areal må max udgøre 40 kvm. inkl. udhus og redskabsrum. Højden må ikke overstige 3,5 m (udvendige mål). Herudover tillades max 10 kvm overdækket terrasse eller læplads 
  • Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med et skriftligt forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført og i hvilke materialer. Herefter skal bestyrelsen skriftlig godkende eller give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen.

          Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehus.

Byggeansøgning kan også lægges i postkassen i Solbærvej 11

Byggeregler

Seneste kommentarer
Del siden